Start Reading

Gareng ga metswi

Ratings:
81 pages54 minutes

Summary

Gareng ga Metswi is a Setswana play and the title means “In the middle of the cross-fire”.

Motse wa GaMmanaana wa fetoga, wa tshwana le meraka ya badisa ba ba ratang dintwa kgotsa dipoa tsa phulelo kwa dipoo le dipholo di tlhabanang ka dinaka. Fa go ntse jaana, Mhaposi a ba a segetswe mo lefureng, a tseneletse Bakgatla a ba lotlhaganya, a tlhotlheletsa kilano. Ee, Mhaposi o ne a ikagisa gareng ga marumo a batlhabani. O ne a setse a dirile le gore Seemo a se utlwelwe ke ope botlhoko, a mo tsentse gare ga metswi e e mo tsomang.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.