Start Reading

Planine

Ratings:
288 pages2 hours

Summary

Planine Petra Zoranića (1508 - između 1543. i 1569.) se smatraju prvim, a za dugo stoljeća i jedinim hrvatskim romanom. Ujedno su i jedino fikcionalno prozno djelo starije hrvatske književnosti. Dovršene su 1536. godine, u vrijeme turske navale na Hrvatsku. Zoranić ukazuje na opasnost koja prijeti, te pokušava pobuditi patriotizam i ljubav prema domovini. Djelo, napisano u prozi i stihu, također pokazuje vrlo široku Zoranićevu naobrazbu, poznavanje kako antičkih tako i renesansnih uzora, a uglavnom ljubavne lirske dionice formiraju gotovo samostalan pjesnički petrarkistički kanconijer. Planine su tiskane u Veneciji 1569. godine, nakon autorove smrti, a sačuvan je je samo jedan jedini primjerak ovog izuzetnog književnog spomenika.


Priprema i objava elektroničkog ePub izdanja Planina sufinancirana je sredstvima Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra.


Lektira za 2. razred srednje škole.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.