Start Reading

Galile ve Einstein: Genel İzafiyet Teorisi Üzerine Düşünceler - Ağır Cizimlerin Serbest Düşüşü

Ratings:
70 pages31 minutes

Summary

Temel olaylardan hareket edilerek Einstein`in genel izafiyet teorisi, varsayımı olan Gelile`nin ağır çizimlerin düşüşü ilkesi ile birlikte incelenmektedir. Galile ilkesi, kütlelerinden bağımsız olarak cisimlerin tamamının aynı yer çekimi ivmesi ile düşmelerini öngörmektedir. Ancak test cisminin (hatalı bir şekilde sabit olarak kabul edilen) dünyanın kütlesinden düşülmemiş olması ve cisimlerin karşılıklı çekiminin hesaba katılmamış olması nedeni ile Galile ilkesinin tutarsızlığı ortaya konuyor. Bunun yanı sıra serbest düşüşün paralel olmayan radyal dikey doğrular boyunca gerçekleştiği ortaya konuyor. Cisimlerin şekilleri incelenmekte, aynı kütle ve farklı şekle (küre, eşkenar silindir ve küp hariç olmak üzere) sahip cisimlerin referans düzlem üzerindeki konumlarına göre farklı ağırlığa sahip oldukları ortaya konuyor: bir cisim, bir kütle, sonsuz ağırlık. Bu bağlamda katı cisimlerin Galile`nin ilkesi (tutarsız olan) ve Einstein`in teorisi (geçersiz olan), Arşimet ilkesi ve cisimlerin tartılması (kütlesi) üzerindeki sonuçları irdeleniyor.

PUBLISHER: TEKTIME

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.