Start Reading

A barbárokra várva

Ratings:
237 pages4 hours

Summary

Egy unalmas gyarmati városka a hódító civilizáció peremén. Egy nyugdíjazására készülõ, jelentéktelen gyarmati hivatalnok katonák, leigázott õslakók és egy letûnt, õsi kultúra kiismerhetetlen romjai között. Eseménytelen napok a Birodalom határvidékén.
Ám egyre többen suttogják, hogy a civilizált világ határán túl a vad, barbár törzsek háborúra készülnek. A Birodalom mozgósításba kezd, a városkában pedig feltûnnek a rettegett Harmadik Iroda emberei, a kínvallatás hideg tekintetû specialistái. Nem hisznek az ártatlanság lehetõségében, csakis a fájdalom és a megaláztatás mindent felfedõ erejében. Az emberi szenvedésbõl, törött csontból, húsból és vérbõl kifacsarható igazságot keresik, és semmitõl nem riadnak vissza a nagybetûs Civilizáció védelmében. Aki pedig felemeli a szavát a barbárság ellen, egyik pillanatról a másikra a barbárok között találhatja magát.

De kik is valójában a barbárok? Ki látta õket a saját szemével, ki hallotta õket a saját fülével? És hol vannak, amikor szükség lenne rájuk?

A Nobel-díjas dél-afrikai író, John Maxwell Coetzee fõmûve szikárságában felkavaró történet a zsarnokság örök jelenvalóságáról és a civilizáció máza alatt lüktetõ, állati brutalitás mélyen emberi voltáról. Tértõl és idõtõl függetlenül érvényes képet fest az embert maga alá gyûrõ és az egyéni autonómiát felszámoló hatalom mûködésérõl, felkavar, és választásra késztet. A barbárokra várva komor és illúzióromboló szembesítés önmagunkkal: a vadállat ott rejtõzik bennünk, és csakis a saját éberségünkön múlik, hogy hagyjuk-e elszabadulni.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.