Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 daysStart your free 30 days
Kobie - Malleus Maleficarum: Kobie

Book Actions

Start Reading

Book Information

Kobie - Malleus Maleficarum: Kobie

Length: 255 pages4 hours

Description

In boek 2 van Kobie volgen we de kersverse winkeleigenaresse als ze meer en meer leert over het hekszijn. Haar boek, 'Heksentraining', is nog steeds belangrijk, net als een bepaald iemand dat aan het worden is.

Een hoop dingen gebeuren tegelijk als Kobies rijleraar een specifiek boek bij haar bestelt en een oude 'vijand' de kop weer opsteekt. Daarnaast komt Fieke weer in beeld, die de verrassing van haar leven mee gaat maken. Maar zij is niet de enige. Ook voor Kobie liggen de avonturen klaar.
 

Read More