Start Reading

Мислите на един просветлен учител

Ratings:
131 pages1 hour

Summary

Един будистки учител се обръща към своите ученици с ясни и разбираеми напътствия, за да ги насочи по пътя към просветлението. Тези откъси от учителя Гуан Цин (1892-1986 г.) са източник на вдъхновение не само за будистките монаси, но и за всички онези, които се интересуват от будизма и се стремят към по-хармоничен живот. Благодарение на настоящата книга читателят ще се запознае с различни аспекти на будистката практика, обяснени по съвсем понятен начин, и ще открие тясната връзка между будизма и всекидневния живот.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.