Start Reading

Dialog, kontrol & engagement: En filosofisk undersøgelse af coaching som ledelsesdisciplinering & socialpragmatisk organiseringsprincip

Ratings:
248 pages5 hours

Summary

Afhandlingen undersøger et hypermoderne og populært fænomen; coaching indenfor tre rammer; kontrolsamfundets kapitaldrevne orden, som et organiseringsprincip (i en organisatorisk kontekst) og som en ledelsesdisciplinering. På baggrund af den franske filosof, Gilles Deleuze (og til dels Felix Guattari), anvendes en filosofisk metode (betegnet som en firleddet pragmatik og transcendental empirisme), hvorfra der udvikles et teoretisk diagram, der analyserer hvilke affekter og udfordringer coaching afstedkommer indenfor de respektive tre rammer.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.