Start Reading

אלו אשר הם בורים

Ratings:
280 pages1 hour

Summary

בספר קלאסי זה, הבישוף דאג הווארד מילס מלמד כיצד מרכיב הנאמנות מחזק את הביצועים של המנהיג. על ידי שימוש בהתייחסות המקראית, ההיסטורית והספרותית, הנושא נעשה רלוונטי יותר לכל קורא.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.