Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Megan's Volgelingen: De Megan Reeks, #5
Megan's Volgelingen: De Megan Reeks, #5
Megan's Volgelingen: De Megan Reeks, #5
Ebook75 pages58 minutes

Megan's Volgelingen: De Megan Reeks, #5

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Megan's Volgelingen

Een Spirituele Gids, Een Spooktijger en een Erg Angstaanjagende Moeder!

Megan mag één van haar ambities vervullen – zich bij Facebook en Twitter voegen!

Megan’s Volgers - flaptekst

Megan is een dertienjarig meisje met Bovennatuurlijke krachten.  Sommige daarvan zijn nog slechts gedeeltelijk ontwikkeld en andere werken al, maar ze weet nog niet hoe ze te gebruiken.

Haar grootste probleem op het moment is het vinden van een Leraar die haar kan tonen hoe ze er behoorlijk mee om moet gaan. Een ander probleem is dat ze niemand kent die ook maar iets weet over Bovennatuurlijke krachten.

Haar moeder is zelfs gewelddadig tegen het Bovennatuurlijke, net zoals haar moeder voor haar. De enige mensen die haar schijnen te willen helpen zijn dood, niet dat dat enig verschil uitmaakt voor Megan.

Ze aanvaardt hun hulp met open armen.

Megan’s Volgers verwijst naar haar volgers op het internet. Daar ze net dertien geworden is, stellen haar ouders en de multi-media pagina’s haar nu in staat ze te gebruiken, dus maakt ze een profiel aan op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Wacinhinsha onderwijst haar over communicatie en hoe het kan worden opgevat op een Spiritueel peil.

LanguageNederlands
Release dateAug 24, 2022
ISBN9781071521342
Megan's Volgelingen: De Megan Reeks, #5
Read preview

Read more from Owen Jones

Related to Megan's Volgelingen

Titles in the series (23)

View More

Reviews for Megan's Volgelingen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Megan's Volgelingen - Owen Jones

  Megan's Volgelingen

  Owen Jones

  ––––––––

  Vertaler Luc Wyn 

  Megan's Volgelingen

  Auteur Owen Jones

  Copyright © 2022 Owen Jones

  Alle rechten voorbehouden

  Gedistribueerd door Babelcube, Inc.

  www.babelcube.com

  Vertaler Luc Wyn

  Omslagontwerp © 2022 Owen Jones

  Babelcube Books en Babelcube zijn handelsmerken van Babelcube Inc.

  MEGAN’S

  VOLGELINGEN

  ––––––––

  Een Spirituele Gids, Een Spooktijger en een Erg Angstaanjagende Moeder!

  ––––––––

  door

  OWEN JONES

  Vertaald door

  Luc Wyn

  Auteursrecht © 22 November 2019 Owen Jones

  Megan’s Volgelingen

  door Owen Jones

  Uitgegeven door

  Megan Publishing Services

  ––––––––

  Het recht van Owen Jones om te worden geïdentificeerd als de auteur van dit werk is bevestigd in overeenstemming met de artikelen 77 en 78 van de Copyright Designs and Patents Act 1988. Het morele recht van de auteur is bevestigd.

  In dit fictiewerk zijn de personages en gebeurtenissen ofwel het product van de verbeelding van de auteur of worden ze volledig fictief gebruikt.

  Alle rechten voorbehouden.

  ––––––––

  Contacteer me op:

  http://facebook.com/OwenJonesWriter

  http://twitter.com/owen_author

  http://owencerijones.com

  Schrijf U in op onze nieuwsbrief voor eerste-handsinfornatie

  over Owen Jones’s boeken en schrijven

  door uw email adres hier op te geven:

  http://meganthemisconception.com

  ––––––––

  Andere romans in dezelfde reeks:

  De paranormale Megan-reeks

  Een Spirituele Gids, Een Spooktijger en een Erg Angstaanjagende Moeder!

  Het Wederzijds Onbegrip

  Megan’s Dertiende

  Megan’s Schoolreis

  Megan’s Schoolexamens

  Megan’s Volgelingen

  Megan en de Vermiste Kat

  Megan en De Burgemeesteres

  Megan Krijgt Te Maken Met Spot

  Megan’s Grootouders Komen Op Bezoek

  Megan’s Vader Wordt Ziek

  Megan Gaat op Vakantie

  Megan en de Inbreker

  Megan en de Fietser

  Megan en de Oude Dame

  Megan’s Tuin

  Megan Gaat Naar de Dierentuin

  Megan Trekt De Heuvels In

  Megan en de Kookwedstrijd

  Megan Gaat Paardrijden

  Megan and The Radio One Road Show

  Megan Gaat Zeilen

  Megan op het Carnaval

  Megan met kerst

  Megan vangt Covid-19

  OPDRACHT

  Deze editie is opgedragen aan mijn vriend Murray Bromley, die mij en mijn Thaise familie in 2013 meer heeft geholpen dan hij zal kunnen beseffen.

  Karma zal iedereen rechtvaardig vergoeden.

  ––––––––

  INHOUD

  Dankbetuiging

  1 De Verrassing

  2 Sociale Media

  3 De Voor- en Nadelen

  4 Jane and Rod

  5 Wacinhinsha

  Woordenlijst

  De Verworpenen

  DANKBETUIGING

  Dank is verschuldigd aan de artieste die de omslag afbeelding voor me tekende.

  Jacqueline Chavarria

  1 DE VERRASSING

  Het was zaterdagochtend op een lang weekend en Megan ontwaakte uit een droom waarin ze naar het strand was geweest met haar grootvader – haar moeder’s vader, die was gestorven voor zij geboren was, maar die ze steeds vrij dikwijls had gezien, voor een dode persoon. Ze waren naar een strand gereisd dat hij haar eerder had getoond in de eerste les die ze ooit had gehad over vliegen, of Astraal Reizen zoals zij het noemden.

  Ze hield van het gevoel van vrijheid dat het haar gaf en ze was blij dat ze nu in staat was om zich te herinneren waar ze was geweest en met wie, wanneer ze niet alleen was gegaan. Die vaardigheid om te herinneren was een vrij recente ontwikkeling, waarvan men haar had gezegd die te verwachten terwijl ze gewoon werd aan het uitvoeren van haar nieuw truukje, zoals zij er nog steeds over dacht, ondanks dat men haar verscheidene malen had gezegd dat het iets vrij normaals was dat iedereen kon en ook regelmatig deed. Het ‘truukje’, als het er één was, bestond erin je te herinneren waar je was geweest en wat je had gedaan.

  Megan was niet iemand die graag uitsliep, vooral wanneer de zon door de open gordijnen stroomde, dus stond ze op, trok haar badjas en sloffen aan ging naar beneden, de heerlijke geur van bakkend spek achterna. Men had haar op school in één van de lessen verteld over de gevaren van te veel vlees en cholesterol eten, maar een traditioneel ontbijt bestaande uit ontbijtgranen, gevolgd door spek met eieren, toast en thee was nog steeds haar favoriete maaltijd. Ze hield van de geur van koffie, maar maar mocht die niet drinken tot ze zestien was, want haar moeder vond dat het een jong persoon kon schaden.

  Ze was niet zeker of dat waar was en ze geloofde niet echt dat vlees haar ook schade kon berokkenen, vooral niet wanneer je een actieve, opgroeiende tiener was. Volwassenen hadden erg vreemde ideeën, dacht ze soms. Hadden de mensen dit al niet eeuwenlang gegeten? Het was duidelijk voor Megan dat het niet de cholesterol was die de mensen doodde, maar het gebrek aan beweging, maar ze zei liever niets. Werken achter een bureau was heel wat anders dan werken achter een ploeg. Ze vond dat vrij vanzelfsprekend.

  Ze opende de deur naar de woonkamer en zag wat ze verwachtte: haar vader die de krant las aan tafel met zijn ontbijt voor zich en haar moeder die zich in de keuken bezig hield met koken en poetsen.

  Goeiemorgen, Pap, groette ze hem en goeiemorgen, Mam, een beetje luider zodat ze het zou horen over het geluid van het water dat uit de kraan stroomde.

  "Morgend, Megan.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1