Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 2 - Boginn
Ronin 2 - Boginn
Ronin 2 - Boginn
Ebook28 pages18 minutes

Ronin 2 - Boginn

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin hittir gamlan vin og byrjar að þjálfa með sínum sensei og kemst að því að ekkert er ómögulegt. Ævintýrin halda áfram og Ronin gerist verjandi þeirra sem standa höllum fæti og notar krafta sína til góðra verka. Ronin kemst að ýmsu um sjálfan sig og kannski hvaðan hann kemur.Lítill strákur vaknar í miðjum skógi og man ekki hver hann er eða hvaðan hann kemur. Í bókunum lendir Ronin í mörgum ævintýrum og hann þarf að leggja sig allan fram. Á leiðinni kynnist hann fólki sem hjálpar honum að þroskast og læra það sem skiptir máli. Með hjálp töfrasverðsins og aflsins sem því fylgir berst Ronin fyrir hið góða. Með hverju ævintýri færist hann nær því að skilja hver hann í rauninni er.
LanguageÍslenska
PublisherSAGA Egmont
Release dateJul 15, 2020
ISBN9788726475104
Read preview

Related to Ronin 2 - Boginn

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 2 - Boginn

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 2 - Boginn - Jesper Nicolaj Christiansen

  Ronin 2: Boginn

  Original title:

  Ronin 2: Buen

  Copyright © 2011, 2020 Jesper Nicolaj Christiansen and SAGA Egmont, Copenhagen

  Translated by Hilda Birgisdóttir

  All rights reserved

  ISBN: 9788726475104

  1. E-book edition, 2019

  Format: EPUB 2.0

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

  Ronin 2 - Boginn

  Koman

  Ronin stoppaði Daigoro. Hesturinn var þreyttur. Þeir höfðu verið á ferðinni allan daginn. Sólin var sest og í staðinn var litli bróðir hennar, tunglið, kominn á loft. Ronin sá þorpið Musa vel í þessari birtu. Þetta var fallegt þorp, sömu stærðar og flest þorpin sem hann hafði geyst í gegnum fyrr um daginn.  

  Daigoro brokkaði eftir auðum götunum. Syfjuleg kerti voru að lognast út af í hríslömpunum fyrir utan húsin og skugginn af Ronin dansaði á húsveggjunum í gulleitum bjarmanum.

  Bændurnir voru löngu farnir að sofa eftir enn einn erfiðisdaginn á hrísgrjónaökrunum.

  Fyrir aftan krána var hús sem var ólíkt öllum öðrum húsum í þorpinu. Það var stærra og alveg gluggalaust. Fyrir ofan dyrnar var skilti sem á stóð: Wakayama-ryû.

  Ronin steig af baki Daigoros og batt þreyttan hestinn við staur.  

  Þú varst lengi á leiðinni.

  Ronin sneri sér við. Þetta var tannlausi, gamli maðurinn,

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1