Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oorlog en vrede 2
Oorlog en vrede 2
Oorlog en vrede 2
Ebook681 pages9 hours

Oorlog en vrede 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Oorlog en Vrede" volgt vijf adellijke families - het geslacht Bezukhov, het geslacht Bolkonsky, het geslacht Rostov, het geslacht Kuragin en het geslacht Drubetskij - tijdens de veldtocht van Napoleon tegen Rusland in de vroege jaren 1800. Het machtige Russische rijk van de tsaar wankelt in deze periode die wereldgeschiedenis zal schrijven.De slag bij Austerlitz speelt een belangrijke rol in de roman, als een prelude op de latere poging van Napoleon om Rusland binnen te vallen. Een van de hoofdpersonen, prins Andrei, eindigt in het heetst van de strijd als krijgsgevangene van de Fransen, waarna hij Napoleon ontmoet, van wie hij veel had verwacht, maar hij ziet alleen een kleine, ijdele man bedwelmd door het idee van militaire overwinningen. Door zijn universele karakter is "Oorlog en Vrede", een van de krachtigste literaire werken ooit en een van 's werelds grootste klassiekers.-
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateNov 9, 2018
ISBN9788726109726
Oorlog en vrede 2
Read preview
Author

Leo Tolstoy

Leo Tolstoy grew up in Russia, raised by a elderly aunt and educated by French tutors while studying at Kazen University before giving up on his education and volunteering for military duty. When writing his greatest works, War and Peace and Anna Karenina, Tolstoy drew upon his diaries for material. At eighty-two, while away from home, he suffered from declining health and died in Astapovo, Riazan in 1910.

Related to Oorlog en vrede 2

Titles in the series (40)

View More

Related ebooks