Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 2 - Jousi
Ronin 2 - Jousi
Ronin 2 - Jousi
Ebook29 pages15 minutes

Ronin 2 - Jousi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin yrittää selvittää omaa tarinaansa – hän ei muista, kuka on tai mistä on kotoisin. Hän kohtaa vanhan samurain, Okamin, joka ryhtyy opettamaan Roninia. Pian Ronin tutustuu myös Azamiin, nuoreen tyttöön, joka on mestari ampumaan nuolilla sekä Azamin opettajaan Akamaan.Kun Akama kertoo Roninille ja Azamille vanhan tarinan, nuoret ymmärtävät olevansa osa sitä. Matkan on jatkuttava, jotta Ronin saa tietää, kuka on. Mukaan he ottavat Daigoro-ratsun ja Gôsuto Mêkâ -taikamiekan. "Ronin – Jousi" on Samuraiden Japaniin sijoittuvan huiman seikkailusarjan toinen osa.-
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateApr 15, 2020
ISBN9788711866610
Ronin 2 - Jousi
Read preview

Related to Ronin 2 - Jousi

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 2 - Jousi

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 2 - Jousi - Jesper Nicolaj Christiansen

  www.egmont.com

  Perillä

  Ronin pysäytti Daigoron. Hevonen oli uupunut. He olivat matkanneet koko päivän. Nyt aurinko oli laskenut ja auringon tilalla loisti sen pikkuveli, kuu. Kuun valossa Ronin näki Musan kylän. Se oli kotoisa kylä, saman kokoinen kuin muut kylät, jotka hän oli nähnyt aiemmin päivällä.

  Daigoro ravasi pitkin kylän autioita katuja. Majojen ulkopuolella kynttilät sammuivat hiljalleen riisipaperilyhdyissään ja niiden kellertävässä hehkussa Roninin varjo tanssahteli seiniä pitkin.

  Talonpojat olivat käyneet jo aikaa sitten nukkumaan vietettyään taas yhden pitkän päivän riisipelloilla.

  Majatalon takana oli talo, joka poikkesi kaikista muista kylän taloista. Se oli suurempi, eikä siinä ollut lainkaan ikkunoita. Oven yläpuolella roikkui kyltti, jossa luki: Wakayama-ryû.

  Ronin laskeutui Daigoron selästä ja sitoi väsyneen hevosen kiinni tolppaan.

  Johan sinulla kesti.

  Ronin pyörähti ympäri. Puhuja oli hampaaton vanha mies, Okami. Sama mies, joka oli lähettänyt Roninin kohti Musaa.

  Mutta… mitä… missä… miksi? änkytti Ronin.

  Vanha mies virnisti. Sanoin sinulle, että kohtaamme vielä.

  Ronin katsoi väsyneestä hevosesta vanhaan mieheen.

  Mahdotonta. Et ole mitenkään voinut ehtiä tänne ennen minua. Tulin nopeinta reittiä järven ympäri.

  Okami nousi vanhoille, tutiseville jaloilleen. Jos haluat olla mahtava samurai, sinun on tärkeää ymmärtää, ettei mikään ole mahdotonta. Tulehan, mennään sisälle. Jalkojani kramppaa, kun olen istunut tässä odottelemassa sinua.

  Vanha mies huojui sisälle taloon nojaten kävelykeppiinsä. Ronin seurasi häntä äimistyneenä.

  Tämä ei ollut

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1