Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 3 - Keihäs
Ronin 3 - Keihäs
Ronin 3 - Keihäs
Ebook23 pages11 minutes

Ronin 3 - Keihäs

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin ja Azami ovat lähteneet yhdessä etsimään mystistä kadonnutta samuraita, Yeoa. Eräässä pienessä kylässä heille kerrotaan läheisessä luolassa asuvasta erikoisesta miehestä. Ronin ja Azami eivät kuitenkaan osaa odottaa, mitä heillä on vastassa...Onko luolan mies Yeo? Selviääkö Roninille vieläkään, kuka hän itse on ja mistä mystinen taikamiekka Gôsuto Mêkâ on peräisin?"Ronin – Keihäs" on Samuraiden Japaniin sijoittuvan huiman seikkailusarjan kolmas osa. -
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateApr 17, 2020
ISBN9788711866627
Ronin 3 - Keihäs
Read preview

Related to Ronin 3 - Keihäs

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 3 - Keihäs

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 3 - Keihäs - Jesper Nicolaj Christiansen

  www.egmont.com

  Matkalla

  Nyt on minun vuoroni.

  Eikä, juurihan sinä…

  Mutta sinä olet ratsastanut jo monta tuntia.

  Enkä ole.

  Oletpas.

  Hevonen pysähtyi niin äkkiä, että Ronin oli sinkoutua sen kaulan yli. Daigoro katsoi Roninista Azamiin.

  Daigoro taitaa tarvita pienen lepohetken, sanoi Ronin.

  Roninin laskeuduttua hevosen selästä se hirnahti ja etsi itselleen ruohotilkun naposteltavaksi.

  Azami istuutui varjoon puun alle.

  Edellisen kylän asukkaat sanoivat, että tässä lähellä asuu luolassa joku mielipuoli. Luuletko, että se voisi olla Yeo?

  Ronin hypisteli ruohonkortta käsissään. Jos se on hän, me saatamme loppuun sen, minkä ne kolme samuraita aloittivat. Yeo on pelkuri ja hän jätti isäni kuolemaan pelastaakseen itsensä.

  Miekka Roninin vyöllä päästi aavemaisen, humisevan äänen, joka muuttui pian eläimelliseksi, raivoisaksi sihinäksi.

  Azami vilkaisi miekkaa hermostuneena.

  Se ei ole saanut verta pitkään aikaan.

  Ronin laski käden miekan kahvalle. Miekka yritti taistella itsensä vapaaksi tupesta, mutta Ronin ei uskaltanut vetää sitä esiin. Hän pelkäsi, että se hyökkäisi Azamin kimppuun.

  "Se saa maistaa verta sitten,

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1