Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 4 - Kynnet
Ronin 4 - Kynnet
Ronin 4 - Kynnet
Ebook25 pages12 minutes

Ronin 4 - Kynnet

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin ja hänen kumppaninsa, vanhat samurait Akama, Okami, Yeo ja Goseki, matkaavat kohti Sanzu-jokea – jokea, joka erottaa maanpäällisen elämän ja tuonpuoleisen toisistaan.Tuonpuoleisessa maailmassa on kukka, joka voi pelastaa haavoittuneen Azami-tytön hengen. Matka joelle ei kuitenkaan ole helppo. Selviävätkö he sinne asti? Pystyykö Ronin taistelemaan varjodemoneja vastaan?"Ronin – Kynnet" on Samuraiden Japaniin sijoittuvan huiman seikkailusarjan neljäs osa. -
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateApr 17, 2020
ISBN9788711866634
Ronin 4 - Kynnet
Read preview

Related to Ronin 4 - Kynnet

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 4 - Kynnet

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 4 - Kynnet - Jesper Nicolaj Christiansen

  www.egmont.com

  Varjot

  Oksat iskivät hänen päätään vasten ja repivät vertavuotavia haavoja hänen käsivarsiinsa. Daigoro laukkasi kuin tuulispää. Vaimea ääni kantautui puista, jotka he jättivät taakseen. Tuo ääni oli peräisin synkistä varjoista, jotka ajoivat heitä takaa. Varjoilla oli ihmeellinen kyky liikkua vaivattomasti puusta toiseen.

  Roninilla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä ne halusivat. Mutta mitä ne aikoivatkin, hänellä oli tunne, ettei se ollut mitään hyvää. Ne eivät olleet sanoneet sanaakaan ilmestyttyään vähän aikaa sitten. Silloin tällöin shuriken-tikari viuhahti ilman läpi ja osui puuhun aivan Daigoron pään lähellä ja joka kerta, kun niin kävi, hevonen vaihtoi äkkiä suuntaa.

  Ronin yritti karistaa varjot kannoiltaan, mutte se oli mahdotonta.

  Samoin kuin ympäröivä yö, ne kulkivat koko ajan aivan hänen kannoillaan. Joka kerta, kun hän yritti kääntä mahtavaa sotahevosta, shuriken suhahti sen pään ohi ja hevonen muutti kurssiaan, piti Ronin siitä tai ei.

  Varjot olivat ilmestyneet auringonlaskun aikaan. Hänen oma varjonsa oli yhtäkkiä herännyt henkiin ja päästänyt aavemaisen äänen: pitkittyneen sihinän, jolla se kutsui muita kaltaisiaan. Varjoja oli ilmestynyt joka suunnasta pimeydestä ja ne olivat alkaneet ajaa häntä takaa.

  Ronin

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1