Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Letnicy 5: Historia Christiana - opowiadanie erotyczne
Letnicy 5: Historia Christiana - opowiadanie erotyczne
Letnicy 5: Historia Christiana - opowiadanie erotyczne
Ebook36 pages27 minutes

Letnicy 5: Historia Christiana - opowiadanie erotyczne

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Architekt Christian Dahl zabiera ze sobą do domku letniskowego nad Morzem Północnym swoją gosposię o imieniu Nook, żeby mogła tam otrząsnąć się po śmierci matki. Wkrótce Nook odkrywa przed nim swoją trudną przeszłość, a Christian stwierdza ku swojemu przerażeniu, że ta egzotyczna piękność, tak młoda, że mogłaby być jego córką, szalenie go pociąga.Mieszkańcy pięknych, dziedziczonych z pokolenia na pokolenie domków letniskowych pod Szarą Wydmą oddychają unoszącym się znad Morza Północnego powietrzem i rozkoszują się słońcem, tak samo jak od dawna miały w zwyczaju robić ich rodziny. Teraz jednak jest koniec lat sześćdziesiątych. W powietrzu czuć niepokój oraz niepewność jutra i dochodzi do niespodziewanych napięć. Nie sposób zarazem oprzeć się niosącej przemianę sile erotyki. Życie letników wchodzi tu na zupełnie inne tory: odkrywają nowe formy seksu, budują nowe związki i wybierają nowe, nieznane im dotychczas drogi życiowe.Letnicy to seria opowiadań składająca się z sześciu części.
LanguageJęzyk polski
PublisherLUST
Release dateApr 24, 2019
ISBN9788726153927
Letnicy 5: Historia Christiana - opowiadanie erotyczne
Read preview

Related to Letnicy 5

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Letnicy 5

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Letnicy 5 - Ane-Marie Kjeldberg

  Letnicy 5: Historia Christiana

  przełożył

  Stefan Nord

  tutuł oryginał

  Sommerfolket 5: Christians fortælling

  Copyright © 2017, 2019 Ane-Marie Kjeldberg i LUST

  Wszystkie prawa zastrzeżone

  ISBN: 9788726153927

  1. Wydanie w formie e-booka, 2019

  Format: EPUB 2.0

  Ta książka jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie do celów innych niż do użytku własnego jest dozwolone wyłącznie za zgodą LUST oraz autora.

  Późna wiosna 1969

  Domek letniskowy Solhjem nad Morzem Północnym Christian i jego młodsza siostra Bodil odziedziczyli po swoich rodzicach i zachowali jako wspólną własność. Ponieważ Christian owdowiał, a następnie znowu się ożenił i ponownie rozwiódł, a Bodil również została wdową, wspólne zamieszkanie wydawało się świetnym rozwiązaniem. Rzeczą absolutnie niezbędną było jednak zatrudnienie pomocy domowej. Żadne z nich nie miało czasu na zajmowanie się domem. Christian był rozchwytywanym architektem, a Bodil odziedziczyła po mężu firmę, w której zdecydowała się objąć stanowisko dyrektora. Wszyscy wróżyli jej porażkę, ale ona zamiast tego osiągnęła oszałamiający sukces.

  To właśnie gosposia Nook stała się zarzewiem konfliktu, który właśnie powstał między rodzeństwem. Jako pomoc domowa była zawsze obowiązkową i niezawodną osobą, a oni przez ostatnich dwanaście lat byli z niej bardzo zadowoleni. Niestety, niedawno zmarła matka Nook, a trzydziestotrzyletnia kobieta całkowicie się rozsypała. Lekarz stwierdził załamanie nerwowe i zalecił spokój, odpoczynek i życzliwą atmosferę.

  – Świetnie – powiedziała Bodil przynajmniej dziesiąty raz. – Musi wrócić do Tajlandii, skąd pochodzi. Pewnie ma tam sporo dalszej rodziny, która się nią zajmie.

  – Przecież wyjechały z matką z Tajlandii, kiedy Nook miała czternaście lat. Nie zna tam nikogo.

  – Ale dostaje jakieś listy – powiedziała Bodil, stukając palcami w stół.

  – To nie to samo, co kogoś znać – powiedziała cicho Christian.

  – Uważam, że Christian ma rację – powiedziała Xenia, która właśnie ich odwiedziła razem z Ingrid, pasierbicą Christiana.

  Christian przez dyskrecję nazywał Ingrid i Xenię współlokatorkami, ponieważ dzieliły wspólnie domek letniskowy, ale w rzeczywistości łączyło je o wiele więcej. Cieszył się, wiedząc, jak promienieją z miłości.

  – Ja też się zgadzam – powiedziała Ingrid.

  – Mój Boże! Co się z wami dzieje? – powiedziała Bodil i gwałtownie wstała, po czym zniknęła z salonu.

  – Nook to człowiek, a nie wytarta ścierka – powiedział Christian do Ingrid i Xenii.

  Widział, że doceniają jego ludzkie podejście, ale nie powiedział im, że to jego podejście do Nook było czymś więcej niż tylko troską odpowiedzialnego

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1