Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?
Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?
Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?
Ebook144 pages1 hour

Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jó nő vagy, mert férjhez mész. Jó nő vagy, mert gyermek(ek)et szülsz. Jó nő vagy, mert főzöl, mosol, takarítasz. Jó nő vagy, mert „jó nő" vagy. És jó nő vagy, amiért tanultál sokat. Jó nő vagy, mert dolgozol. Jó nő vagy, mert határozott és független vagy. Jó nő vagy, amiért mindenben megfelelsz a társadalmi elvárásoknak. De én tényleg jó nő vagyok? Egyébként van ún. rossz nő is? Ki dönti el, hogy melyik csoportba tartozom? (M. Dobos Marianne)


Mindaddig, amíg a nők valódi gondjait orvosoljuk, és azáltal még inkább segítjük őket a női lét megélésében, nemcsak meghagyva a női mivoltukban, de még inkább támogatva, hogy nőként élhessék meg saját koruk társadalmában a teljességet, addig a feminizmus csodálatos erőforrás egy igazságosabb és boldogabb társadalom eléréséhez vezető úton. (Ferencz Orsolya)

LanguageMagyar
PublisherPublishdrive
Release dateDec 11, 2020
ISBN9786150099200
Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?
Read preview

Read more from Horváth Júlia Borbála

Related to Konzervatív feminizmus

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks