Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?

Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?

Read preview

Konzervatív feminizmus: Hogyan szabaduljunk meg a szélsőséges gender ideológiától?

Length:
144 pages
1 hour
Publisher:
Released:
Dec 11, 2020
ISBN:
9786150099200
Format:
Book

Description

Jó nő vagy, mert férjhez mész. Jó nő vagy, mert gyermek(ek)et szülsz. Jó nő vagy, mert főzöl, mosol, takarítasz. Jó nő vagy, mert „jó nő" vagy. És jó nő vagy, amiért tanultál sokat. Jó nő vagy, mert dolgozol. Jó nő vagy, mert határozott és független vagy. Jó nő vagy, amiért mindenben megfelelsz a társadalmi elvárásoknak. De én tényleg jó nő vagyok? Egyébként van ún. rossz nő is? Ki dönti el, hogy melyik csoportba tartozom? (M. Dobos Marianne)


Mindaddig, amíg a nők valódi gondjait orvosoljuk, és azáltal még inkább segítjük őket a női lét megélésében, nemcsak meghagyva a női mivoltukban, de még inkább támogatva, hogy nőként élhessék meg saját koruk társadalmában a teljességet, addig a feminizmus csodálatos erőforrás egy igazságosabb és boldogabb társadalom eléréséhez vezető úton. (Ferencz Orsolya)

Publisher:
Released:
Dec 11, 2020
ISBN:
9786150099200
Format:
Book

About the author


Related to Konzervatív feminizmus

Related Books

Book Preview

Konzervatív feminizmus - Horváth Júlia Borbála

(MOBI)

FÜLSZÖVEG1

Jó nő vagy, mert férjhez mész. Jó nő vagy, mert gyermek(ek)et szülsz. Jó nő vagy, mert főzöl, mosol, takarítasz. Jó nő vagy, mert „jó nő" vagy. És jó nő vagy, amiért tanultál sokat. Jó nő vagy, mert dolgozol. Jó nő vagy, mert határozott és független vagy. Jó nő vagy, amiért mindenben megfelelsz a társadalmi elvárásoknak. De én tényleg jó nő vagyok? Egyébként van ún. rossz nő is? Ki dönti el, hogy melyik csoportba tartozom?

Számtalan elvárással kell szembenéznünk, nekünk nőknek. Már az is megbotránkozást vált ki egyesekben, hogy nőnek nevezem magam, s nőtársaimat. Pedig azok vagyunk. A 21. század egyik nagy lázadása, ha határainkat nem elmaszatoljuk, hanem nevén nevezzük a dolgokat. Ha ragaszkodunk elveinkhez, tartjuk hagyományainkat.

Hogy mit szeretne egy nő? Ezerféle kívánság vonul fel a fejünkben. A teljesség igénye nélkül sorolhatnánk: élet gyerekkel vagy gyerek nélkül, férjjel vagy férj nélkül, sok pénz, jó egészség, szépség, biztos állás munka vagy anélkül, csinos lakás háziállat vagy anélkül, szép ruhák vagy kényelmes ruhák – lehet választani.

A döntés szabadsága, amelyet megkapunk, most a lehető legerősebb fegyver a nők kezében. Nem szélsőséges feminizmus ez, hanem a női egyéniség kiteljesedése, amelyben egyszerre kap szerepet a család – karrier – hit szentháromsága, s amely egyszerre tartja tiszteletben mások életdöntéseit.

Ez az írás végigkalauzol bennünket az évszázados folyamaton, amelynek eredményét már érezzük mindennapi életünkben. És a végére érve mi magunk is megválaszolhatjuk a sokszor feltett kérdést: mi milyen nőnek gondoljuk magunkat?

M. Dobos Marianne

FÜLSZÖVEG2

A feminizmus olyan, mint a foci. Mindenki ért hozzá. Tehát fontos. Szakkönyvek, elemzések, tévéműsorok foglalkoznak vele; többnyire férfihangon – akár a futballal. Vajon miért nem szeretik a feminizmust? Kik a feministák? Milyen a valódi érdekvédelem? És vajon mi a nők álláspontja e témában?

Jelen kötetecske a nők története, a feminizmus eredőinek megismertetése, és az iránta érzett ellenszenv kialakulása elbeszélésére vállalkozik. Fentiek kibontakoztatása azonban nem egyenlő a panaszkodással, sokkal inkább a tények ismertetésével.

A cél ezúttal is az, hogy nő írjon nőkről, nőknek és férfiaknak, s megkísérelje a női érdekvédelemhez kapcsolódó tévhitek tisztázását, valamint a mindkét nem által elfogadható, józan irány körvonalazását.

A füzetek témáinak kibontása a vonatkozó hivatkozásokkal megtalálható monográfiákban (Újnőkorszak, 2008; Lánylegény, 2015; Anyádat!, 2018; Női beszély, 2019), illetve az Interneten is elérhető publikációkban, cikkekben vagy előadások leirataiban.

ELŐSZÓ

Konzervatív feminizmus – létezhet egyáltalán?

Azután így szólt az Úristen:

„Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő."

Mi emberek, férfinak és nőnek születünk – hangozzék ez bármennyire forradalmi és bátor kijelentésnek manapság. Az emberi társadalom pedig az egyének összességének létezése, munkája, tulajdonságai által változik, formálódik a történelem hajnala óta. Olyan volt a letűnt korokban, amilyenné a letűnt korok embere formálta, és olyan lesz a jövő homályos távolában, amilyenné a megszülető generációk formálják majd. A mi szerepünk a jelenben van, amikor hatással lehetünk a korra, amiben élünk.

A változások mellett azonban van, ami örök és megváltoztathatatlan. Az egyik és talán legfontosabb, hogy minden embert férfi nemz és nő szül erre a világra, még akkor is, ha a mai technológiai lehetőségek széles eszköztárával ezernyi módon beavatkozunk a természetes és mégis szent folyamatba, az élet továbbadásába.

Ebből tehát látható, hogy a nőnek – ahogy a férfinak is – számos olyan kihívás, gond és feladat jutott és jut ma is, ami a biológiai vagy társadalmi helyzetéből fakad. Igen, ezekről beszélni kellett és kell ma is. Igen, ezeket meg kell oldani, és jobbá kell tenni, amit csak lehet.

Mindaddig, amíg a nők valódi gondjait orvosoljuk, és azáltal még inkább segítjük őket a női lét megélésében, nemcsak meghagyva a női mivoltukban, de még inkább támogatva, hogy nőként élhessék meg saját koruk társadalmában a teljességet, addig a feminizmus csodálatos erőforrás egy igazságosabb és boldogabb társadalom eléréséhez vezető úton.

Amikor azonban úgy akarja bárki a nők problémáit „megoldani", hogy közben a nő megszűnik nőnek lenni, és a forradalmi hevület úgy átformálja a nőt magát, hogy a női lét nehézségei azért szűnnek meg, mert a nő maga tűnik el, válik férfivá, akkor tudhatjuk, hogy óriási tévedés áldozatai vagyunk. Ez nem feminizmus, hanem a nők eltüntetése, a problémáikkal együtt.

Van-e tehát konzervatív feminizmus? Csak az van. Ez pedig nem más, mint a nő – és ezáltal a férfi – létezésének, természet adta tulajdonságainak tisztelete, kiteljesítése, megőrizve minden értékét, s hozzásegítve nemének sajátosságaiból adódó lehetőségei kiteljesítéséhez, és egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez.

Ezért fontos igazán ez a könyv.

Ferencz Orsolya

MIÉRT SZÜLETETT EZ A KÖNYV?

A XXI. századi keresztény-nemzeti kultúra meg/újrafogalmazása időről időre felmerül a közbeszédben. Konferenciákon, újságok, folyóiratok hasábjain, tévéműsorokban, kocsma- és ebédlőasztaloknál évődnek ítészek és végrehajtók, milyen legyen az új kánon, s mely szellemiséget közvetítsen a közönség részére. A füzetsorozat ezen témája azt szorgalmazza, hogy a társadalom nagyjából felét kitevő nők és történetük megismerése, valamint érdekeik értéken kezelése a kultúra részévé váljék.

Az első mondatok leírása után pillanatra megfordult a fejemben, hogy – miként a szép- és a szakirodalomban oly sok nő megtette már – férfinév alatt írjak. Pl. Dr. Julio Barbaro Horvath (amelyet egyik jeles szépíró barát talált ki), esetleg »Szép« Fecske János (ki valós személy, s nem mellesleg a nagyapám volt), de visszakanyarodtam a sajáthoz, és persze a kaptafához.

Közel húsz éve foglalkozom nőtörténeti kutatásokkal. A témában több monográfiát, publikációt, szak- és szépirodalmi művet adtam közre. Talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy a női érdekvédelem hazai értője lettem, köszönhetően a több ezer oldal nőtörténettel foglalkozó szakirodalom tanulmányozásának, illetve sok-sok órányi, kortársakkal felvett életútinterjú, kérdőív és megfigyelés elemzésének.

A kötet a valós női érdekképviselet megismertetésére és a feminizmus valódi arcának bemutatására vállalkozik. Nagyobb részben a tízen-évnyi tudományos kutatás esszenciája a szöveg, kisebb részben pedig nőkkel és férfiakkal

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Konzervatív feminizmus

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews