Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli
Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli
Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli
Ebook21 pages13 minutes

Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Näetkö, se olen minä, joka päätän", sanoi Madame. "Jos haluat nussia, riisut itsesi alasti ja asetut selällesi tuonne."Madame on tullut roolinjakoon yhdessä miehen kanssa, joka vaikuttaa luulevan olevansa Luojan lahja naisille. Itsevarmana mies nojaa taaksepäin ja sanoo, että hänellä on, mitä tarvitaan tyydyttämään Madame. On aika näyttää, kuka päättää, ja Madame ei epäröi haasteen vastaanottamista. Sillä on joku, joka on lahja – ja se on Madame, joka on Luojan lahja miehille. "Madame 4: Roolinjako" on novelli miehestä, joka ei vielä aavistakaan, että on kohtaamassa suurimman seikkailunsa kaikista: Madamen.Madame pitää roolileikistä, mutta ei mistä roolileikistä hyvänsä. Siinä tulee olla jännitystä, seikkailua ja seksiä, ja on vain yksi leikinjohtaja – Madame.Leikki alkakoon! -
LanguageSuomi
PublisherLUST
Release dateFeb 16, 2022
ISBN9788726527513
Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli
Read preview

Related to Madame 4

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Madame 4

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Madame 4 - Valery Jonsson

  Valery Jonsson

  Madame 4: Roolinjako

  Eroottinen novelli

  LUST

  Madame 4: Roolinjako – eroottinen novelli

  Translated by Paula Telaranta-Kokko

  Original title: Madame 4: Casting

  Original language: Swedish

  Cover image: Shutterstock

  Copyright © 2020, 2022 Valery Jonsson and LUST

  All rights reserved

  ISBN: 9788726527513

  1st ebook edition

  Format: EPUB 3.0

  No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

  Ainoan ikkunan näkymässä ei ollut paljoa kehumista. Jos avasi ikkunan ja ojensi kätensä ulos, pystyi helposti ylettämään viereisen talon tiiliseinään. Korkeus näin kaksikymmentä kerrosta ylöspäin oli sitäkin vaikuttavampi. Kaukana alhaalla hän arveli olevan asvalttijuovan. Madame kääntyi ympäri ja katsoi huoneen yli. Ei kovin monta huonekalua, vain massiivinen sohva ja nojatuoli, niiden välissä pieni sohvapöytä, pari pinnatuolia ja aivan liian suuri tv seinällä. Ei mattoa lattialla. Seinät olivat paljaat, eikä ikkunassa

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1