Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli
Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli
Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli
Ebook23 pages15 minutes

Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Morgonluftin kreivi ja kreivitär kutsuvat Madamen linnaansa. Siellä tarjotaan illallista sen jälkeisine leikkeineen, joista Madame luonnollisesti vastaa. Hän saapuu silkkipuvussaan ja kohtaa seurueen, joka muodostuu muutamista henkilöistä yhteiskunnan huipulta. Hyvin kasvatettuja luultavasti, ja tottuneet saamaan, mitä haluavat. Mutta nyt on Madame paikalla, ja leikki kulkee hänen ehdoillaan. Tämä tulee olemaan illallinen, jota vieraat eivät unohda koskaan. "Madame 3: Herkullinen ateria" on houkutteleva seikkailu naisen kanssa, joka saa kaikki tottelemaan pienintäkin vihjettään.Madame pitää roolileikistä, mutta ei mistä roolileikistä tahansa. Siinä tulee olla jännitystä, seikkailua ja seksiä, ja vain yksi leikinjohtaja – Madame.Leikki alkakoon!-
LanguageSuomi
PublisherLUST
Release dateFeb 16, 2022
ISBN9788726527407
Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli
Read preview

Related to Madame 3

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Madame 3

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Madame 3 - Valery Jonsson

  Valery Jonsson

  Madame 3: Herkullinen ateria

  Eroottinen novelli

  LUST

  Madame 3: Herkullinen ateria – eroottinen novelli

  Translated by Paula Telaranta-Kokko

  Original title: Madame 3: En delikat måltid

  Original language: Swedish

  Cover image: Shutterstock

  Copyright © 2020, 2022 Valery Jonsson and LUST

  All rights reserved

  ISBN: 9788726527407

  1st ebook edition

  Format: EPUB 3.0

  No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

  Morgonluftin kreivillä ja kreivittärellä on suuri kunnia kutsua Teidät, Madame, herkulliselle aterialle Morgonluftin linnaan. Meitä tulee intiimi seurue, josta me kaikki odotamme saada osallistua sinun leikkeihisi illan aikana.

  Oi, kuinka hän rakasti ajalle tyypillistä seikkailua, jossa isäntäpari on ajatellut kaikkia yksityiskohtia. Esimerkiksi se, että hän sai matkustaa matkan loppuosuuden kauniissa vaunuissa, joita veti neljä kaunista hevosta, ja frakkiin ja korkeaan hattuun pukeutunut kuski ja juhlapukuiset palvelijat seisoivat pienillä ulokkeilla vaunun takana.

  Hevoset pysähtyivät, ja Madame laittoi kutsun polvelleen, veti verhot pois vaunun ikkunan edestä ja katsoi ulos. Hän oli ajatellut kysyä kuskilta, miksi

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1