Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli
Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli
Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli
Ebook23 pages13 minutes

Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Madame tapaa miehen vanhassa, hylätyn näköisessä teollisuusrakennuksessa. Mies sanoo työskentelevänsä siellä, mutta Madame tajuaa tämän valehtelevan ja tulleen varastamaan jotain. Joten he päättävät keskustelun – Madame lupaa, ettei kieli tästä, jos mies lupaa tehdä juuri niin kuin hän sanoo. Äkkiä mies seisoo alasti suuressa teollisuusrakennuksessa. Ja se on vain alkua, sillä nyt se on Madame, joka päättää. "Madame 2: Dirty Talk" on toinen osa sarjassa ja leikkisä novelli naisesta, joka tietää, mitä haluaa, ja miehestä, joka halukkaasti tottelee hänen pienintäkin toivettaan. Madame pitää roolileikistä, mutta ei mistä roolileikistä hyvänsä. Siinä tulee olla jännitystä, seikkailua ja seksiä, ja siinä on vain yksi leikinjohtaja – Madame.Leikki alkakoon! -
LanguageSuomi
PublisherLUST
Release dateFeb 16, 2022
ISBN9788726390681
Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli
Read preview

Related to Madame 2

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Madame 2

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Madame 2 - Valery Jonsson

  Valery Jonsson

  Madame 2: Dirty talk

  Eroottinen novelli

  LUST

  Madame 2: Dirty talk – eroottinen novelli

  Translated by Paula Telaranta-Kokko

  Original title: Madame 2: Dirty talk

  Original language: Swedish

  Cover image: Shutterstock

  Copyright © 2019, 2022 Valery Jonsson and LUST

  All rights reserved

  ISBN: 9788726390681

  1st ebook edition

  Format: EPUB 3.0

  No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

  Madame 2: Dirty Talk

  Madame seisoi valtavan teollisuusrakennuksen edessä. Suurena, mahtailevana ja erittäin harmaana se kuitenkin seisoi ylväänä ja itsevarmana teollisuusalueella, huomattavasti pienempien ja huomaamattomampien rakennusten ympäröimänä. Sitä voisi odottaa, että moinen mahtava rakennus kuhisisi elämää, mutta sen edessä oleva alue oli aivan tyhjä. Ei sieluakaan. Ei ääntäkään. Suuri, ylväs rakennus oli seissyt tyhjänä ja käyttämättömänä monta vuotta. Sitä voisi myöskin luulla, että tällaisessa majesteettisessa rakennuksessa olisi mahtava sisäänkäynti, mutta Madamen edessä oleva ovi oli pieni ja huomaamaton. Madamella

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1