E drejta Penale, Bajram Ukaj.
Sisteme Shfrytezimi Moderne
Inxhinieri Softuerike
Instalime Elektrike
Gezim Veliu
Afati qershor
Parapergatitje - NVMhasjdak
e Drejta Penale2
Anonymous SBgyhM
school
Zero Pozitive- Pavaresia
Leopard Cana
5 Tregimet e Para
Agron Kelmendi
LAHUTA E MALC+S
Doracak për bashkëpuntorë
andikalaci
Ergonomia
1. Ligjerata e Pare, Analize Statistikore
Etika , Diversiteti Dhe Sjellja Njerezore Ne Organizate
Oret Plotesuese 7-9 New
edrejtaepunes-komplet-130219125217-phpapp01
Buletini_Nr_35_date_02.09.13
015_TROPOJA NË BREZA_Avdyl Sula
James Howard
1-Hyrje
2-Analiza Dhe Dizenjimi OO (1)
Ligjerata Politika Krahasimtare 2013
Anna Stroe
Masterpiece
NGROHJA E NDËRTESAVE-KAPITULLI 1
SHNDËRIMET FAZORE TË LËNDËVE. AVULLI I UJIT DHE I LËNDËVE FTOHËSE
Mbrojtja e Varfer e Bujtesit
Raport alternativ i organizatave joqeveritare ndaj reporteve shtetërore për gjendjen e të drejtave të fëmiut në Republikën e Maqedonisë
DRAGI ZMIJANAC, DREJTOR I AMBASADËS SË PARË TË FËMIJËVE NË BOTË – “MEGJASHI” Vesnik br. 3- alb
Projekt makejuliansadasmatike 2
Si Ta Perdorim Faren e Zeze
scribd