MN 004 Bhaya-bherava sutta - Govor o strahu i užasu
MN 018 Madhupindika sutta - Govor o ćupu meda
MN 020 Vitakkasanthana sutta - Uklanjanje ometajućih misli
MN 032 Mahagosinga sutta - Veliki govor u šumi Gosingam
MN 044 Cula vedalla sutta - Kratko razjašnjenje nauke
MN 057 Kukkura vatika sutta - Asketa psećeg zaveta
MN 058 Abhaya sutta - Govor princu Abhaji (Nebojši)
MN 059 Bahuvedaniya sutta - Mnogo vrsta osećanja
Castaneda-Aktivna Strana Beskonacnosti
FONTANA MLADOSTI
Aleksandar Trajkovski
Sveto Trojstvo
17 savjeta kako zavesti djevojke
Aristotel - Nikomahova etika
shorinkarate
Kant (Skripta)
Aristotel - Politika
Filozofija znanosti
Neverbalna komunikacija ili Govor tijela 1 by Meliha Hasečić psiholog
Soren Kierkegaard - Dnevnik Zavodnika
Aristotel - Politika
Aristotel-Nikomahova etika
Visoki Modernizam Ili Socijalisticki Estetizam
Siniša Glavašević - Priče Iz Vukovara
Ivan Zunic
ZAKON
scribd