სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია
სიტყვამზეეობა
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
ადამიანის უფლებები
ილია ჭავჭავაძე - დემოკრატია
კომუნისტური პარტიის მანიფესტი, კ.მარქსი და ფ.ენგელსი, სსრკ, 1954წ.
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
მედია ეთიკა
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
გამოხატვის თავისუფლება, ტომი I-II
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II-I
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
მედია და კანონი
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
მედიის თვითრეგულირების ქრესტომათია
Charles Darwin
Osman Nuri Topbaş
ukvdavebis wylis wveTebi
გ. ქავთარაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების საკითხები - G. L. Kavtaradze. State in Georgia
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
სკოლის მართვის სახელმძღვანელო
საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
რელიგიის თავისუფლება
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
გამოხატვის თავისუფლება, ტომი I-I
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
ინფორმაციის თავისუფლება – სკოლის სპეციფიკა
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება სკოლებში
გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები
ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
აღმსარებლობის თავისუფლება საქართველოში
აღმსარებლობის თავისუფლება ეუთოს წევრ წვეყნებში
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II-II
Burmese Stop Tract
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის 2011 წლის კალენდარი
ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის - მიქელ თამარაშვილი
New World Translation of the Holy Scriptures Georgian
scribd