Vehap Curri
Per Parami
139899684 Teme Diplome ASP Net Kontrollat 123
17117659 Hyrje Ne Shkencat Kompjuterike
sociologjijaeshteshkencecillamirretmestudimineshoqrisnetegjithafenomenetlidhjetzhvillimindhefunksioniminetyre-100605054238-phpapp02 (1)
Model Testi letersi klasa 11
100 vjet Luftë
ILSISD
dhfnkfdf
Emin Neziraj
Book2
Si Te Hartoni 1plan Biznesi
Verzioni Special Shqip 349562
Bigmanual Alb
Ardita Buzhala
Anekdota popullore
Standardet e Pergjithshme Te Edukimit Dhe Arsimit
Analize e Gj Se-tanishme Ne Ed Parashk Ne Kosove
Kualifikimi i Mesuesve 2010 Modele Teste
203 Programe Per Parashkollori
Kurrikula e Edukimit Parashkollor Ne Kosove 3-6 Vjec
Ardita Buzhala
Udhezuesi i Abetares
Ligjerata - Paraqitja e Koncepteve Themelore Matematikore
Teknika Te Reja Mesimdhenieje
TEKNIKA T+ï REJA M+ïSIMDH+ïNIEJE.doc
MODULI 7 Teknikat e Mesimdhenies
Ardita Buzhala
MODULI 7 Metodat
Moduli 6 ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE STRUKTURA ERR PËR MËSIMDHËNIE DHE TË NXËNIT
Moduli 6 Struktura e mësimit ERR
MODULI 6 Fazat e Struktures ERR
Moduli 5 Taksonomia e Blumit
MODULI 5 Taksonomia e Blumit
MODULI 4 Strategji Te Mesimdh., Planifikimi, Synimi, Qellimet, Objektivat
MODULI 3 Shkeljet e Te Drejtave Te Femijeve
scribd