Kashmiri Quran
Kabyle Tamazight Quran
9. Imenɣi di ṛṛuḥ akk-d waɛbad meṛṛa yeffɣen i leɛbada n Sidi Ṛebbi
8. Lsas n Liman-nneɣ
7. Lɛilaqat n umasiḥi
6. Tikli Tamasiḥit
1. Tamuɣli di Tektabt Iqedsen s umata
scribd