1. Tamuɣli di Tektabt Iqedsen s umata
6. Tikli Tamasiḥit
7. Lɛilaqat n umasiḥi
8. Lsas n Liman-nneɣ
9. Imenɣi di ṛṛuḥ akk-d waɛbad meṛṛa yeffɣen i leɛbada n Sidi Ṛebbi
Kabyle Tamazight Quran
Kashmiri Quran
scribd