Ligji për Sigurine ne Komunikacionin Rrugor i Republikes se Kosoves - Kosovo
Organizatat Kryesore Dhe Operatoret Elitare e Agjensi Turistike2
Vetëkontrollimi i gjinjve
tema_e_instruktorit
LSI vlore broshure
siprint1
flajeri
The Translation of the Holy Quran - Albanian
Pajisja me dokumente (Republika e Kosovës për qytetaret e sajë)
Mate Ma Tike
florifusha
Alpet
Ku Shtrihet Sot Dukagjini
Syllabus Arti i Te Shkruarit
naqe_shkodrani
Rruga Per Ne Xhennet
Dhe Njerezve Flitini Fjale Te Mira
naqe_shkodrani
Topalli Dhe i Verberi
Hyrje Ne Sistemet Politike Nacionale9 (Austria,
e Drejta Administrative
Fakulteti EkonomisË
Trupi & shëndeti
e Drejta Nderkombetare Publike
Kodi i Procedures Administrative
Presentation 1
UDHËZUES I ILUSTRUAR MBI ISLAMIN
Kursi bazë 1 bashkimi evropian
Flamujt e botës - Flags of the world
e Drejta e Detyrimeve
55 - Harold Bloom, John Updike
MCMS Raport Vjetor 2008
MCMS Raport Vjetor 2009
USPQ, Universiteti "Sevasti & Parashqevi Qiriazi", Dr. MBA. MSc. Enriko Ceko
scribd