Abetare - Libri i Mesuesit
e Drejta e Detyrimeve
Skenari ipallatit 176
Materialet 2 Ligjerata Naser FNA N
Historia e Shqiperise
Kimia Organike Dhe Përbërjet Organike
Provimi Psikologjia ( përgjigjet )
juridikuu
CV shqip
Pajisja me dokumente (Republika e Kosovës për qytetaret e sajë)
Procedur Penale Pytje Pergjigje
Marketingu Nderkombetar
E Drejta Private Nderkombetare
Manual Kontrolli Tatimor për Tatimpaguesit e Mëdhenj në Shqipëri_al-tax.org
Plan Programi Per Klasen e 7 Nentvjecare
Mesim i Praktikes Profesionale
ArbaBekteshi
Te Njohim Europen
Liqenet Dhe Lumenjte Më Të Mëdhenj Te Shqiperise
Newsletter Volume 6 Issue 39
Ligji për Sigurine ne Komunikacionin Rrugor i Republikes se Kosoves - Kosovo
Emir Cerkezi
Praxis medica
etika e biznesit
Kontabiliteti i Burimeve Njerezore
MAKROEKONOMI Kontabiliteti kombetar
FINANCA NDERKOMBETARE
Edrejta Penale Nderkombetare
Adm Keshilla Mjeksore
Revista Keshilla Mjekesore Nr 9
Disp Sisteme Operative Edmond Beqiri
Arnavutca-Turkce
Togfjaleshi Dhe Sintagma
Përmbledhje nga Tefsiri i Ibn Kethirit
scribd