Punim Diplome Ndikimi i Politikave Fiskale Dhe Doganore Ne Zhvillimin e Bizneseve Ne Kosove
Shembulli i Kontrates Se Punes
Teme Diplome Gerta Bleta
Terrorizmi Nderkombetar
Ligj Nr 49 Dt 3 5 2012 (Gjykatat Administrative)
Leksioni 1 Penale Evropiane UNT - E drejta Penale Evropiane nje nevoje evidente Uniteti relativ i se drejtes penale europiane.
AUTORIZIM Me Kete Autorizim e Autorizoi Avokatin
Bankat Dhe Afarizmi Bankar(Permbledhje e pyetjeve nga afati i janarit 2012)
Shpenzimet Operative Dhe Shperndarja e Tyre
causi
JIT
Hamza Sadrija
kerkese
bibbidi_bobbidi_doo
Kodi i Procedures Civile
E Drejta e Punes Hava 03.04.2013 Prishtine
E Drejta kontraktore .docx
Pjeset e Aparatit, Objek., Diaf.
Punim Seminarik - Biznes Nderkombetar - GLOBALIZIMI
Njeriu i Akullt
Segmentimi i Tregut
Kostoja e Prodhimit St.
shkelzen_jashari3626
Makroekonomi II - Planprogrami
Metoda Kerkimi
MBNJ-Menaxhimi i Burimeve Njerzore
Mjedisi Marketing Prezantim Dr. MBA, MSc., Enriko Ceko
Arianit Shaqiri
Kriminalistika
fjalori juridik nga kriminalistika
Marketingu Hulumtimi i tregut
Biznesi Nderkombetar Dhe Globalizimi
Leksioni 2 Penale Evropiane UNT - E drejta penale e keshillit te europes
Leksioni 3 Penale Evropiane UNT - Ekstradimi
Shkelzen Komoni
taksat
Mbrojtja Ndrkombtare Pr t Drejtat e Njeriut
scribd