Södertäljerånet B34-13
Gruppvåldtäkten i Skogås 1998 Dom B817-98.pdf
Dom från Södertörns Tingsrätt i Kraft & Kultur-målet
Göteborg & Co - Verksamhetsberättelse 2008
Förundersökning mordbrand Magnus Lundberg (Harry Schein villan)
Kontoret för juridik och särskilda utredningar
Joel Nahlin Misshandel B 9883-10 DOM
THV_B2387-10 Fredrik Gelinder
TST_B1474-11 Susanna Kotala
Svea Hovrätt Dom B 6402-13
Yttrande avseende psilocybin och psilocins farlighet
The value of exposure of Skåne in the ”Wallander films” (document in Swedish)
The value of the exposure of Skåne in 'The Best of Mothers'
Kan man sälja Gotland med film - The value of the exposure of Gotland in 18 films
Regeringens vårproposition 2009
SEB Årsredovisning 2008
scribd