BROI 4 UNSSalternativi 2012
Една хубава история
Харитон Димитров за мобилния маркетинг
За Opt-in-a и доставчиците на услуги
Правни аспекти на мобилния маркетинг
Hristo Georgiev
Plan Pri Krizi
Chris Georgiev
ROI of CRM
Time Management
scribd