PURCHASE ONLY
Financa dhe e drejta financiare 1 shenime
Leksioni 2 Penale Evropiane UNT - E drejta penale e keshillit te europes
PURCHASE ONLY
Krimi i Organizuar
PURCHASE ONLY
Visar Hoti
SEKRETI AFARIST
Marketingu Hulumtimi i tregut
Leksioni 1 Penale Evropiane UNT - E drejta Penale Evropiane nje nevoje evidente Uniteti relativ i se drejtes penale europiane.
Leksioni 3 Penale Evropiane UNT - Ekstradimi
Leksioni 4 Penale Evropiane Unt - Konventa Ne Ldhje Me Disa Lloj Veprash
Leksioni 5 Penale Evropiane UNT - Konventat
Leksioni 6 Penale Evropiane UNT - Gjykatat
Detyre Kursi - Vepra Penale Kunder Moralit
Leksioni 7 Penale Evropiane UNT - Idete Te Pergjithshme Mbi Lenden
Artikull Shkencore - Veprat Penale Ne Sistemin Elektoral
PURCHASE ONLY
albulenë krasniqi ahmeti
Ligji Per Provimin e Jurisprudences
PURCHASE ONLY
Sllajde Sjellja Organizative
scribd