ปัญหาเป็นสิ่งธรรมดาของชีวิต แต่ความทุกข์สิ เป็นส่วนเกินของชีวิต
Futurus (Filia Harenae)
Copiado de La página 2 de Discípulo
Este éun texto que vou subir ao scrib
kattimattinen
VihaRakkaus
Navigatio Sancti Brendani
Decem Fabvlae002494mbp
scribd