Procesi i Globalizimit
Ndërrimi i emrave dhe falsifikimi i fakteve
Shkurte I. Kajtazi
Kodi penal i R.Kosoves
Gramatika Gramatika e Gjuhes Shqipe
Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrim?
Pyetjet Ne Kriminalistik 1
TAKTIKA KRIMINALISTIKE
SCSP General Presentation Update Nov 06
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise_Al
Kodi Zgjedhor Shqiptar
KPPK kodi i procedures penale te Kosoves
Strategy Plan STRUGA _alb Vladislav Zupan
Dielli paganë i të parëve tanë
Zhdukja e emrave të përveçëm shqiptarë.
Transparenca dhe financimet e Fushatës Elektorale
computer system over
Net System Over
rr_curri_he7482
Masakra Dremjak
Ms-dos Sot Do Te Messojm Per Ms-dos
Zbatimi i Ligjit Mbi Qasjen Ne Dokumentet Zyrtare Nr. 200312 Dhe Udhezimit Administrativ Nr. 032006 Per Periudhen Janar-Dhjetor 2008
nsolidaritet
Statuti i UP
Kur politika italiane abuzon me lirin e shtypit dhe të shprehjes.
juxhin06
sig
Siguria Ne Pune, Detyrimet e Punedhenesit Dhe sit
Bahri M.Gashi Prezantim Kriza Ekonomike Greke
Zëvendëspresidenti amerikan XHO BIDEN
Inferioriteti, si frymë e shenjtë shtetërore
Parazitizmi, injoranca, miq të pushtetit shtypës
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
VII PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
X GJYQËSIA
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
Xi Prokuroria Publike
scribd