Scientology Kerk Dekmantels in Nederland
Wetsontwerp 2006 hervorming RvSt & oprichting RvV - 51K2479001
Tussentijdse beschouwing van de invulling van de leerlijn muzische opvoeding vanuit de doelen.
Meedenken en Doen BV
Economische ontwikkelingsvisie
Wijziging Sanctieregeling Iran 2007 - 1 juli 2008
Verklaring van de EU over de dreigende executie van de heer Amir Amrollahi in Iran - 12 augustus 2008
EU's Resolutie over Iran - 4 september 2008
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid - uitgave (versie 1.0)
Huurformulier Beamer en Gps
Reactie van Minister De Gucht op de uitspraken over de Holocaust door Iraanse president Ahmadinejad - 28 januari 2009
Initiatiefgroep Behoud Yar Nain - Brief Wethouder - 20090210 (PDF - AcrobatReader)
Initiatiefgroep Behoud Yar Nain - Brief Wethouder - 20090210
Alles digitaal! Wens of noodzaak? A. Stern, 2008
dichterbijpreview
Gebiedsontwikkeling
Brief Pompekliniet over Ben Said Nakach
Concept Statuten
Samenwerkingsovereenkomst versie3
Bijlage 3 Plan Van Aanpak_versie 2_VHO
Joostvanras
convenant wijken
Programma Van Eisen Concept WBO 090126
Business Plan Stichting Draadloos Groningen
politiereglement politiezone Herko
[Dutch] Zoekmachines en de Wbp (Search engines and privacy legislation)
Kamervragen n.a.v. EKD NRC 4 maart 2009
090428 - Persdossier - Meer Veiligheid Voor Werknemers Op de Werf
Vraag & Antwoord Kamervragen EKD Dezentje Hamming (Code Rood)
scribd