2002 Popis na naselenieto - Makedonija
„Вардарска долина“ - неостварен проект на векот
Inicijativa 20-20-20
Academic study of Nutrition_2nd cycle (60 EKTS)_Elaborate I-st part. Author and coordinator
Academic Study Programme of Nutrition_Second cycle. 01.12.2012
Хендикеп - сложувалка што недостасува Приказ на состојбата на лицата со хендикеп во Македонија
Легализација на марихуаната - Слобода и напредок
scribd