Rasimu Ya 2 Ya Taarifa Ya Utafititi-Ufaulu K4 2010[1]
Narowal Board 8th Class Result LearnPakistan.Com
[Malay] International Declaration of Human Rights
ZANZIBAR DOLA, TAIFA NA NCHI HURU
Hotuba Ya Raisi Feb 2010
RIPOTI YA KAMATI YA KUCHUNGUZA NA KUDHIBITI HESABU ZA SERIKALI NA MASHIRIKA (P.A.C) YA BARAZA LA WAWAKILISHI, ZANZIBAR KWA MWAKA WA FEDHA 2007/2008
RIPOTI YA KAMATI YA KUDUMU YA KATIBA, SHERIA NA UTAWALA YA BARAZA LA WAWAKILISHI – ZANZIBAR KATIKA KUFATILIA UTENDAJI WA SHUGHULI ZA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2008/2009 KATIKA MWEZI WA APRILI HADI JUNI NA MWAKA WA FEDHA 2009/2010 KATIKA MWEZI WA JULAI HADI FEBRUARI
RIPOTI YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA KAMATI YA MAENDELEO YA WANAWAKE NA USTAWI WA JAMII YA BARAZA LA WAWAKILISHI ZANZIBAR KWA MWAKA WA FEDHA 2009/2010
Makadirio Ya Mapato na Matumizi 2010/2011
Mchango wa Zitto Kabwe kwenye Bajeti ya Serikali 2010/11
Mchango wa Dk. Slaa kuhusu bajeti 2010/11
Hotuba Ya Raisi Kufunga Bunge 2010
Kielelezo Pantanifu Cha Katiba Ya Kenya
MZALENDO.NET
Masomo Ya Ukutubi
criticalc
kimigayo
Indicative Cap Prices Wef-10 - Nov - 2010-11-08
ILANI_CHADEMA_2010-2015
KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA YA MWAKA 1977
Chamila Senarathna
Duty Roster January 2011
HOTUBA YA RAIS (28-02-2011)
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania - Kiswahili
Bahawalpur Board 8th Class Result Learn Pakistan Dot Com
Khanewal Board 8th Class Result Learn Pakistan.Com
Rahimyar Khan Board 8th Class Result Learn Pakistan.Com
Vision2030_Abridged (Swahili Version)
Jugement Munyeshyaka Et Munyakazi - Cour militaire du Rwanda - 16 Nov. 2006
RIPOTI YA MWAKA YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI
HOTUBA YA MHESHIMIWA KABWE ZUBERI ZITTO (MB) WAZIRI KIVULI WIZARA YA FEDHA NA UCHUMI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2011/2012
Mfuko Wa Jimbo Kigoma Kaskazini-mgao Wa Awamu Ya Pili
scribd