სამოქალაქო სამართალი
1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის ნამდვილი აქტი
საქართველოს სტრატეგიული განვითარების "ათპუნქტიანი გეგმა" - მოდერნიზაციისა და დასაქმებისათვის
USAID დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები - ზვიად ძიძიგურის პროექტი
09.02.2012 /კონტროლის პალატის შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან
10.02.2012 /საქართველოს კონტროლის პალატის საქმიანობასიმერეთის სკოლების მოსწავლეები გაეცნობიან
10.02.2012 კონტროლის პალატის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
20.02.2012 ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება
27.02.2012 ბრიფინგი კონტროლის პალატაში
27.02.2012 ელექტრონული დეკლარირების პროგრამა
02.03.2012 მონიტორინგის სამსახურის განცხადება
02.03.2012 სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი
06.03.2012 ყირგიზეთის დელეგაციის ვიზიტი
13.03.2012 საკანონმდებლო წინადადების განხილვა
14.03.2012 ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადება
15.03.2012 პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა შპს „ელიტა ბურჯი“ დააჯარიმა უკანონო შემოწირულობის 150 000 აშშ დოლარის ათმაგი ოდენობით
15.02.2012 მონიტორინგის სამსახურის განცხადება
27.03.2012 მსოფლიო ბანკის სემინარი აუდიტორებისთვის
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ანგარიში
მასწავლებლის პროფესიული მომზადების და განვითარების კონცეფცია (2005 წელი)
ფრენსის ფუკუიამა - "ისტორიის დასასრული? ქართული თარგმანი
scribd