18° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π2)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ)
23° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Τ1)
Κανονισμός καθορισμού ποσοστών αναπηρίας
Εγκατάσταση Προσφύγων Βέροιας
2° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α1)
Εγκατάσταση Προσφύγων Σέρρες
Ο Εφιάλτης του Ευρώ
9° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Κ1)
12° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Κ4)
21° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Σ1)
5° (Γ1) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
5° (Γ3) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΦΕΚ Α141/74 - Σύμβαση της Βιέννης του ΟΗΕ
Επιχειρήσεις κατά Συμμοριτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για ΚΕΝΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 1918
[Αγνωστος παράνομος κομμουνιστής από το ΚΚΕ + Αγνωστος ασφαλίτης] - Βασικοί κανόνες επαγρύπνησης + Οδηγίες προς πράκτορα Αστυνομίας εντός του ΚΚΕ (Παράνομο έντυπο οδηγιών του ΚΚΕ + της Ασφάλειας ΣΕΛ-152-163) [19xx]
4° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Β)
13° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λ)
14° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Μ1)
22° ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Σ2)
ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3/2013 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εγκατάσταση Προσφύγων Δράμα
Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα
Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα (1875 - 1907)
Η ιστορία του Μπολσεβικισμού-Τροτσκισμού στην Ελλάδα (Μέρος Πρώτο και Δεύτερο)
Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα
Άγις Στίνας, Αναμνήσεις (Τόμος Α΄)
Εγκατάσταση Προσφύγων Κιλκίς
Επενδύοντας πολιτικά σε ¨εχθρούς¨ εντός και εκτός των τειχών
Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων
scribd