Procesi i Globalizimit
SCSP General Presentation Update Nov 06
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise_Al
Kodi Zgjedhor Shqiptar
KPPK kodi i procedures penale te Kosoves
Strategy Plan STRUGA _alb Vladislav Zupan
Dielli paganë i të parëve tanë
Zhdukja e emrave të përveçëm shqiptarë.
Transparenca dhe financimet e Fushatës Elektorale
computer system over
Net System Over
rr_curri_he7482
Masakra Dremjak
Ms-dos Sot Do Te Messojm Per Ms-dos
Zbatimi i Ligjit Mbi Qasjen Ne Dokumentet Zyrtare Nr. 200312 Dhe Udhezimit Administrativ Nr. 032006 Per Periudhen Janar-Dhjetor 2008
nsolidaritet
Statuti i UP
Kur politika italiane abuzon me lirin e shtypit dhe të shprehjes.
juxhin06
sig
Siguria Ne Pune, Detyrimet e Punedhenesit Dhe sit
Bahri M.Gashi Prezantim Kriza Ekonomike Greke
Zëvendëspresidenti amerikan XHO BIDEN
Inferioriteti, si frymë e shenjtë shtetërore
Parazitizmi, injoranca, miq të pushtetit shtypës
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
VII PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
X GJYQËSIA
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
Xi Prokuroria Publike
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
XIII AVOKATI POPULLOR
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
XIV KOMITETI PËR MARRËDHËNIE NË MES TË BASHKËSIVE
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
Procedura Administrative
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
XV. KËSHILLI I SIGURIMIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
XVI. VETËQEVERISJA LOKALE
Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE
XVII Sistemi i administratës publike
scribd