ჯინსების თაობა
ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები - ნაწილი I
საქართველოს და მისი მხარეების გერბები და დროშები
levan mrovel
Dream City
გ. ქავთარაძე. გოგლა ახლოდან... წელთა სიშორიდან - G. L. Kavtaradze. Gogla from the proximity... from the distance of years (in Georgian)
სასარგებლო იდიოტების აფხაზური თავგადასავალი
შატბერდის კრებული
ფსიქოლოგიის - საფუძვლები
ფრიდრიხ ნიცშე - ანტიქრისტე
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო - კოპალეიშვილი სხირტლაძე
ალექსანდრე დიუმა (შვილი) ქალი კამელიებით
სამოსელი პირველი დოჩანაშვილი გურამ (სრული)
საზიარო უფლებები კანონისმიერი სამართალი
მონანიება - შიო გვეტაძე
ყველაფერი ჩემს შესახებ (Fiction Story)
გ. ქავთარაძე. კავკასიის კარიბჭე - G. L. Kavtaradze. The Caucasian Gateway
ნევროპათოლოგი პეტრე ქავთარაძე (1888-1966 წწ.) - Petre Kavtaradze (in Georgian)
გ. ქავთარაძე. სამი ფურცელი ანატოლიური დღიურიდან - G. L. Kavtaradze. Three Pages from the Anatolian Diary (in Georgian)
გ. ქავთარაძე. სამხრეთ-დასავლეთი ამიერკავკასიის ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი - G. L. Kavtaradze. Some Problems of the Historical Geography of South-Western Transcaucasia (in Georgian)
გ. ქავთარაძე. ტაოხთა უძველესი ქვეყანა და ქართული სახელმწიფოებრიობის საწყისები - G. L. Kavtaradze. Ancient Country of Taokhians and the Beginnings of Georgian Statehood (in Georgian)
გ. ქავთარაძე. კართაგენელთა შესახებ ძველი ამიერკავკასიული ცნობების ინტერპრეტაციისათვის - G. L. Kavtaradze. Interpretation of the Ancient Transcaucasian Data on the Carthaginians (in Georgian)
როგორი კონსტიტუცია სჭირდება საქართველოს
გ. ქავთარაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების საკითხები - G. L. Kavtaradze. State in Georgia
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
ადამიანის უფლებები
Liberty Institute თავისუფლების ინსტიტუტი
გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II-II
Charles Darwin
1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის ნამდვილი აქტი
Dante "ღვთაებრივი კომედია "
scribd