Marko Mitrovic
Graphtec CE3000
dan grada program
Map - Southwest Yugoslavia
slo-scenaristi-delo19jan08
progeSoft progeCAD 2008 - alternativa AutoCAD-u
AutoCAD Alternativa - progeCAD 2008 pristupačna zamena
Prava zamena za AutoCAD - progeCAD 2008 - vas legalan CAD
Gregor Gorjanc
Portal Drobnic@
Gregor Gorjanc
DR svila in koze
Razvoj, stanje in prihodnost reje drobnice
Praskavec in genotipizacija
Plodnost in rodnost ovc in koz v kontroliranih tropih za obdobje 2005
Izkazi za ovce in koze
Vpliv stadija laktacije na lastnosti mlečnosti pri ovcah
Dolžina laktacije pri ovcah in kozah
Nagrajeni rejci drobnice v Logarski dolini
Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 = Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs
Genetski parametri in izbor klavnih lastnosti za genetsko vrednotenje pri prašičih = genetic parameters and proposed carcass traits for genetic evaluation in pigs
Vpliv spola, genotipa in sezone na klavne lastnosti pri prašičih = The effects of sex, genotype, and season on carcass traits in pigs
Genski test na sindrom maligne hipertermije = Gene test for the malignant hyperthermia - susceptible pigs.
Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri preizkusu prašičev v pogojih reje = Prediction of breeding value and selection in field test for pigs
Programski paket za spremljanje proizvodnosti plemenskih svinj = Software package for management of reproduction in sows.
Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri merjascih = Breeding value prediciton and selection procedure in boars.
Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov = Weaning to conception interval and number of piglets born alive.
Razvoj sistematskega dela modela za velikost gnezda pri prašičih = Development of fixed part of the model for litter size in pigs.
Finančne posledice mastitisa
Alternativa za AutoCAD - progeCAD 2008 - Srbija, Beograd
informatika-05
Bravo bilten pohod 2008
scribd