Besa - Analizë letrare e veprës
XHEVAHIR SPAHIU NUK ËSHTË SHKRIMTAR I LIBRAVE “NË SIRTAR”, ALIBIVE DHE RETUSHEVE
Paralelet Dhe Meridianet
Vlerësim i UNODC-së për shërbimet e trajtimit të abuzimit ndaj drogës në Shqipëri
Inteligjenca artificiale
PROJEKT BIOLOGJI PIRAMIDAT USHQIMORE
Informatika ne biznes.ppt
Hyrje Ne Ndertimtari Ligjerata Dr.hajdar Sadiku FNA
Proceset kimike ne fusha te ndryshme te veprimtarise shoqerore.
Transferimi i fitimit nëpërmjet çmimit (Transfer pricing) dhe industria nxjerrëse_AL-Tax.org
Crregullimet afektive - depresioni
openid_aQs1wCwj
Vleresimi Formativ
Hazir Aziri
Anemia
KishaOrthodhokse
Mbremesorja
Kontabiliteti i Inventarëve Sipas Standardeve Në Shoqëritë Tregtare
Teknologji Kultivimi ne Pemetari - Drejtimi Agromekanizimi
PURCHASE ONLY
Blerand Rexhepi
25.07.2015
PURCHASE ONLY
Analiza e Pasqyrave Financiare
A dinte imam Ebu Hanife vetëm 17 hadithe?
SITUATA E EKONOMISË DHE ADMINISTRIMIT TATIMOR SHQIPTAR_AL-Tax
Ndertimi dhe Tatimet e Taksat_AL-Tax
OPERATORET CELULARË SHQIPTARE, PESHA NË EKONOMI DHE BUXHET_AL-Tax
Turizmi dhe Administrimi Fiskal në Shqipëri_AL-Tax
Debati i Ebu Hanifes me Xhehmin
Boshlleku Tatimor (Tax Gap) ne Shqiperi, 2012_AL-Tax.org
Barra Tatimore (Tax Burden) ne Shqiperi, 2012_AL-Tax
E DREJTA E AUTORIT, PIRATERIA DHE EVAZIONI FISKAL NE SHQIPERI_AL-Tax.org
Performanca Tatimore ne Europen Qendrore dhe Europen Juglindore, 2012_al-tax.org
Analiza e treguesve buxhetorë për periudhën 1996 - 2012_al-tax.org
Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri, 2012_al-tax.org
scribd