A dinte imam Ebu Hanife vetëm 17 hadithe?
SITUATA E EKONOMISË DHE ADMINISTRIMIT TATIMOR SHQIPTAR_AL-Tax
Ndertimi dhe Tatimet e Taksat_AL-Tax
OPERATORET CELULARË SHQIPTARE, PESHA NË EKONOMI DHE BUXHET_AL-Tax
Turizmi dhe Administrimi Fiskal në Shqipëri_AL-Tax
Debati i Ebu Hanifes me Xhehmin
Boshlleku Tatimor (Tax Gap) ne Shqiperi, 2012_AL-Tax.org
Barra Tatimore (Tax Burden) ne Shqiperi, 2012_AL-Tax
E DREJTA E AUTORIT, PIRATERIA DHE EVAZIONI FISKAL NE SHQIPERI_AL-Tax.org
Performanca Tatimore ne Europen Qendrore dhe Europen Juglindore, 2012_al-tax.org
Transferimi i fitimit nëpërmjet çmimit (Transfer pricing) dhe industria nxjerrëse_AL-Tax.org
Analiza e treguesve buxhetorë për periudhën 1996 - 2012_al-tax.org
Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri, 2012_al-tax.org
paolamema
gjeografi
Integrimi i Kosoves
Anxhela A. Pujo
mikroekonomi
Misteret e mumies së faraonit
Monitorimi i pajtueshmërisë së tatimpaguesve.pdf
Ylber Murtezaj
Romantizmi Freng
Festim Bllata
Glaukoma
Ngacmimi Seksual-Pasojat
Kushtrim M Ajvazi
Accessi
Kushtrim M Ajvazi
Pjeset e Pc-së
Diamant Abazi
Praktikat e Mira
Elma Elezi
cad cam
Transmetuesit mekanik
Plus Productiont
Konkursi Universiteti i Prishtines 2013-2014
Kompleksi Blini - Katallogu
.Aids20 imunologji
scribd