Kevyt ja joustava ohjelmistokehitys
Jan-Erik Finlander
Testausvalinetaulukko
Oppimisen tulevaisuus 2030
Oppimisen tulevaisuus 2030
Kouluttomaan oppimiseen
Median metamorfoosit
Tere Vadén
Koodi vapaaksi
Jussi Lehto
Testikirjoitus
Helsinki Region Infoshare - Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta
Silmat auki sosiaaliseen mediaan
#Muutos11 Questionnaire #SomeTime2011 Unkeynote
ikäihmiset_ja_teknologia_2011_esitys
Pienryhmätyöskentelyn tukeminen sosiaalisen median sovelluksilla
Kutsu "Vårdsvenska" lehdistötilaisuuteen 19.1.2012
Sähkötupakan huolto
SHDSL-päätelaitteen web-hallintasovellus
NoSQL ja hajautetut järjestelmät
Windows Phone 7 -sovelluskehitys
scribd