Monitoring Funduszu Sołeckiego
Planowanie na rzecz równości. Najkorzystniejsze, średnio korzystne i najmniej korzystne połączenia systemów wyborczych i kwot dotyczących płci
Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach
Funkcjonowanie funduszy sołeckich - Kontrola NIK - Część 1.pdf
Funkcjonowanie funduszy sołeckich - Kontrola NIK - Część 2.pdf
Funkcjonowanie funduszy sołeckich - Kontrola NIK - Część 3.pdf
Prawa Niezgody Intelektualnej.Globalizacja praw na dobrach niematerialnych (ang. Rights of intellectual dissent. The globalization of intellectual property rights)
Prawda o 1 proc podatku na hierarchie k 20111019 Stefan Kosiewski Fascynacja obledem75 ZR7
Prawo Międzynarodowe Publiczne
Mariusz Gulczyński
Państwo
United Nations Human Rights Council European Human Rights Act
Integracyjny wymiar życia i dzieła Maurycego Allerhanda
Antoni Mikulski_Homoseksualizm ze stanowiska medycyny i prawa
postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Gdańskim Piotr Kowzan
Mempleksy w Polskiej Polityce
malgorzata.academicus
Sejm FIAP 9 XI 2010
E-sądy po polsku - II edycja (2009)
Andrzej Zakrzewski 2000, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w
rozp. Min. Nauki i Szkol. Wyż. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
Praca w warunkach szczególnych (rozp. RM z 1979)
Praca w warunkach szczególnych (rozp. RM z 1956)
Praca w warunkach szczególnych (rozp. RM z 1983)
I PKN 331-98 [brak wskaznej przyczyny wypowiedzenia w wcześniejsze pisma]
marianna masia iwulska
Art.62komentarz
marianna masia iwulska
Klinowski Ustawa o Narkomanii
scribd