Φίνλευ Γεώργιος -Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης-Τόμος Α'
Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ
Το Ελληνο-Αλβανικόν Λεξικόν του Μάρκου Μπότσαρη, Γιοχάλας, Τίτος
Γ. Κορής - Τα Απόκρυφα Κείμενα της Αποκάλυψης
Πρόγραμμα _τελικό_
Στατιστική με τη χρήση του IBM SPSS 22
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 1955-1967, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1993
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΚΚΕ 1988
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΕΣ, ΣΕΠΤ. 1995
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 1993
English-Greek dictionary of statistics
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, Η ΣΥΝΑΨΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΕΕΔ, 15-11-2006
dopolible
ΣτΠ - ΕΑ
ΣτΠ - ΕΑ (ΔΤ)
Eφαρμογή των Αδειών Creative Commons στην Ελλάδα.
Η σχέση οικουμενικότητας και έθνους
Cyprus Real Estate Property Index Issue 3 - Δείκτης Αγοράς Ακινήτων - Τεύχος 3 (2007-2008)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 2008
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΕΔ 15 ΦΕΒΡ. 1996
Αεροσυμπιεστές
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ
Win - Win - Win Model (Papakonstantinidis Model)
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1974-1984
Bell Tower of Karytaina, Arcadia Greece
Η κοινότητα ως φράκταλ των βαλκάνιων χωρών
Branding Greek Tourism Εμπορική Ταυτότητα (Brand) Ελληνικού Τουρισμού
η οργάνωση «Αρχείο του Μαρξισμού», όψεις και τάσεις της ιδεολογίας, της πολιτικής και των δομών χειραφέτησης της ελληνικής εργατικής τάξης στον μεσοπόλεμο
Η Πρωτοεκβιομηχάνιση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 1700-1880
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ;
scribd