Faqja Stop Injorancës në Facebook
E Drejta Nderkombetare Publike - Permbledhje, © Liridon Shala
Organizatat Nderkombetare - Permbledhje, © Liridon Shala
Pikepamje, Teori dhe Autorë per Komb dhe Shtet-formimin, © Liridon Shala
Politike Boterore-Permbledhje, © Liridon Shala
scribd