Bazat e Menaxhimit-sfidat (Mundeni me shkarku)
Valarock.com Info & Manifest
Bazat e Menaxhimit nga Libri
Mikroekonomi Nga Libri
Makroekonomi Nga Libri
Globalizmi - TEMA DIPLOMES
Financimi Kontabiliteti Nga Libri Nderrmarrsia
MARKETING - Literatur
Paraja, Banka Dhe Krediti -Kap. 1,2,3,4,5,6.
Veton Sopjani
Bazat e Menaxhimit
Punim Seminarik - Analiza e Investimeve
Pytje Me Pergjigjeje Ne Integrime Ekonomike Evropiane
Biznesi i Vogel Dhe i Mesem (Testi 1 Dhe 2)
PUNIM SEMINARIK - OPTIKA
Nderim Shefkiu
Kursi Biologjis 2010
valmir nuredini
Matric At
Temat Lidhur Me Menaxhment
bertan elezi
bertan elezi
Fejzi Ahmeti
Komente letersie
(Par)Etimology and History
Veton Sopjani
Menaxhimi i Prodhimit
Historia e Popullit Shqiptar (Albanian History in Albanian language)
Largimi i Ujërave Nga Shtrati i Rrugës Dhe Mbrojtja e Ambientit Rrethues
omarou18
3-2007
Marketing - Ligj. 13,14,15
Bazat e Te Dhenave - Shenime
Arjanit Gacaferi
Provimi Ekonomik
Tema Administrimi i Financave Publike Dhe Buxhetimi
Seminar Teknologjia e Ambalazhimit Te Mishit
scribd