Armin Alijagic
CNC alatne mašine
Vpliv stadija laktacije na lastnosti mlečnosti pri ovcah
Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 = Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs
Genetski parametri in izbor klavnih lastnosti za genetsko vrednotenje pri prašičih = genetic parameters and proposed carcass traits for genetic evaluation in pigs
Vpliv spola, genotipa in sezone na klavne lastnosti pri prašičih = The effects of sex, genotype, and season on carcass traits in pigs
Genski test na sindrom maligne hipertermije = Gene test for the malignant hyperthermia - susceptible pigs.
Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri preizkusu prašičev v pogojih reje = Prediction of breeding value and selection in field test for pigs
Programski paket za spremljanje proizvodnosti plemenskih svinj = Software package for management of reproduction in sows.
Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri merjascih = Breeding value prediciton and selection procedure in boars.
Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov = Weaning to conception interval and number of piglets born alive.
Razvoj sistematskega dela modela za velikost gnezda pri prašičih = Development of fixed part of the model for litter size in pigs.
informatika-05
Naše maturalno putovanje u Grčku
Untitled
Andrej Prepeluh, diplomsko delo
obligacije_zapiski
Opis izvedbe izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku
Zbirnik mnenj učencev 4. b razreda ob zaključku projekta uporaba e-gradiv pri pouku
Poročilo učitelja - izvajalca
Opis izvedbe izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku
mico_pavlovic49
FDI in Brazil
Komunikacija v Izobraževalnem Procesu
PURCHASE ONLY
Aleksandar K.
o Biznis Planu
Aleksandar K.
Sto
Ivana Rokta Kordek
ortoepija zadaca
jintut
Toefl
Genetika praskavca in stanje v Sloveniji - seminar
(Bio)informatika in Bayesovska statistika - seminar
Mikromreže in hierarhično razvrščanje - seminar
scribd