Οι τρεις διαχρονικοί πυλώνες της Δημοκρατίας
ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΟΤΕΣ ΤΑ ΓΕΝΑΝΕ
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
Νέον Λειμωνάριον
Τόμος 2ος
Εις προς Ρωμαίους επιστολήν
Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς Επιστολάς των Άγίων και Πανευφήμων Αποστόλων (Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννου και Ιούδα)
ΠΡΟΤΑΣΗ_ΝΟΜΟΥ_ΑΕΙ_6_6_2013
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών
Ομιλία στην Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 2012
Αληθώς / 9 θεματικές διαλέξεις ακαδημαϊκού έτους 2012-13
Μαρτύριον των εν Λουγδούνω τελειωθέντων
Χριστιανική Τοπογραφία
καιρός πλέον να ξεσηκωθούμε - Μεσογαίας
Λόγος ὅτε οἱ μάγοι παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα - Sermo Unde Magi in Hierosolymam Ineunt
Λόγοι παραινετικοί προς τους κατ΄ Αίγυπτον μοναχούς - Sermones Paraenetici Ad Monachos Aegypti
Παραίνεσις περί ησυχίας - Adhortatio de Silentio Et Quiete
Νουθεσία τοις αδελφοίς - Adhortatio Ad Fratres
Πρὸς Ἰωάννην μονάζοντα τοῦ ἀπέχεσθαι τῆς Νεστορίου μανίας καὶ δυσφημίας - Ad Ioannem Monachum
Κατά μίμησιν των παροιμιών - Ad Imitationem Proverbiorum
Προς καθαίρεσιν υπερηφανίας - Ad Eversionem Superbiae
Πρὸς διόρθωσιν τῶν ἐμπαθῶς διαγόντων καὶ τιμὰς ἀπαιτούντων - Ad Correctionem Eorum Qui Vitiose Vivunt Et Honores Appetunt
Προς ψυχήν ραθυμούσαν - Ad Animam Neglegentem
Εις τον πλούσιον και εις τον Λάζαρον
Εις τα Χριστούγεννα
Ομιλία εις το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
H-μεταλαμπαδευση-της-επιχειρηματικοτητας
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μακεδόνων Κέρκυρας
scribd